آشنایی با چوب گونه های درختان پهن برگ و سوزنی برگ – بخش دوم

0
1053

درختان با توجه به شكل ظاهری و نوع چوب آنها، به دو گروه پهن برگ و سوزنی برگ تقسیم میشوند.

ادامه پهن برگان

صنوبر

وزن مخصوص آن حدود 0/35 گرم برسانتی مترمکعب است. رنگ چوب آن سفید مایل به کرم تا زرد می باشد.

چوب آن نرم و در مصارف درهای کلافی، قطعات داخلی مبلمان، جعبه سازی، مدادسازی، پنجره سازی و غیره کاربرد دارد.

صنوبر

بلوط

وزن مخصوص آن بین 0/5 تا 0/85 گرم برسانتی متر مکعب است. رنگ چوب آن زرد مایل به شکلاتی تا قهوه ای می باشد.

چوب آن، در ساختمان سازی، بشکه سازی، درهای قاب و تنکه ای، پارکت سازی، کشتی سازی، صنایع روکش و غیره کاربرد دارد.

بلوط

توسکا

وزن مخصوص چوب آن بین 0/55 تا 0/4 گرم برسانتی متر مکعب است. رنگ چوب تازه قطع شده آن سفید بوده که پس از مدتی به رنگ قرمز درمی آید.

توسکا چوبی سبك و نرم است و در صنایع تخته لایه و قسمت های داخلی مبلمان، در سازی،مدادسازی و غیره استفاده می شود.

توسکا

ممرز

وزن مخصوص آن حدود 0/7 گرم بر سانتیمترمكعب اســت. چوبی ســفت و محكم دارد، و رنگ آن سفید مایل به كرم می باشــد.

كاربرد آن در ســاخت دســته ابزار و رنده های مختلف چوبی، چوب بیلیارد، مبلمان و غیره می باشد.

ممرز

سوزنی برگان

این دسته از چوب ها عمدتا ً دارای برگ هایی سوزنی شكل بوده و فصل پاییز خزان نمی كنند.

چوب آنها اكثرا ً نرم است و به همین دلیل، به نرم چوب هم معروف شــده اند مانند چوب كاج.

البته در بین ســوزنی برگان، گونه های ســخت هم وجود مانند چوب ارس.

ســوزنی برگان در مقایســه بــا پهن برگان، نقــوش زیبایی نداشــته و عمدتا ً رنگ آنها روشــن اســت.

دو گونه ی مهم از ســوزنی برگان كه در صنایع چوب كاربرد فراوان دارد، كاج و نراد است.

کاج
نراد

برای آشنایی با فروشندگان و تولیدکنندگان انواع چوب و مشاهده جزییات محصولات به سایت خوگرپلاس وارد شوید.

تحریریه خوگرپلاس

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here