کاربرد و ویژگی های تخته نراد روسی

کاربرد و ویژگی های تخته نراد روسی به صنعتگران چوب این اجازه را می دهد تا از آن در زمینه های مختلفی استفاده کنند. تخته نراد روسی بسیار خوش کار بوده و سبک و نرم می باشد. رنگ پذیری خوبی دارد و به راحتی چسب را جذب می کند. کاربرد و ویژگی های تخته نراد […]