رنده برقی – رنده دستی برقی

0
383

دستگاه های رنده برقی شبیه ماشین های کف­ رند عمل می کنند، با این تفاوت که در بیشتر اوقات، این دستگاه ها به وسیله ی کاربر روی قطعه ی مورد نظر به حرکت در می آیند. درحالی که ماشین های کف­ رند ثابت بوده و چوب روی صفحات آن حرکت می کند.

از این دستگاه برای صاف و مسطح کردن چوب، همچنین ایجاد دوراهه، پخ زدن، فرم دادن و یک ضخامت کردن استفاده می شود.

رنده برقی ماکیتا

این دستگاه را می توان به طور برعکس در زیر یك میز کار مخصوص نصب کرد و با رعایت اصول ایمنی، بستن گونیا و وسایل حفاظتی،با آن عمل رندیدن را همچون ماشین کف­ رند انجام داد.

قسمت های مختلف رنده برقی

  • کلید قطع و وصل
  • دسته
  • پیچ تنظیم مشتی
  • صفحه
  • توپی
  • تسمه
  • گونیا
  • حفاظ ها
  • تیغه ها

یادآوری

برای کار بهتر با رنده برقی باید صفحه ی كارده دســتگاه را طوری روی ســطح كار قرار داد، كه تیغه با چوب تماس نداشــته باشد. ســپس باید ماشین را روشــن كرد و با كمی فشار، در مسیر موردنظر حركــت داد. برای به دســت آوردن نتیجه بهتر، علاوه بر فشــار به سمت جلو، باید اندك فشاری هم از بالا  با چوب تماس داشته، به ماشــین آورده شود تا تیغه ها كاملا و سطح به طور یكنواخت رنده شود.

برای آشنایی با فروشندگان ماشین خراطی و مشاهده جزییات محصولات به سایت خوگرپلاس وارد شوید.

تحریریه خوگرپلاس

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here