نکـات بسيـار مهم در هنــــــــگام تيز کردن تيـغ اره

همانطورکه می دانيد با هر بار تيز کردن تیغ اره ها، اندکی نازک تر می شوند.
به گونه ای که بخش کوچكی از آزادی دندانه نسبت به بدنه تیغ اره، پس از هر بار تیز کردن از بین می رود.
اما مسلما این به معنی ناديده گرفتن تيز کردن آنها نخواهد بود.
در ادامه توجه شما را به نكاتی در اين خصوص جلب می کنيم.

دو فاکتور مهم که در هنگام تيز کردن تيغ اره بايد به آنها توجه شود عبارتند از:

زوايای آزاد ايجاد شده در کناره های دندانه ها (دندانه نسبت به بدنه تيغ اره) و مقداری از تيغ اره که در حين تيز کردن گرفته می شود. مکانيسم کند شدن، تا حدودی به گرما وابسته است.
زمانی که تيغ اره دچار سايش می شود گرمای بيشتری توليد می کند.
در نتيجه هنگامی که اره تيز باشد نرخ کند شدن نيز پايين تر می آيد.
از اين رو، اگر اره را زود به زود تيز می کنيد، در بازه زمانی عمر مفيد دندانه های اره، مقدار کمتری از ماده تشکيل دهنده تيغ اره را از دست خواهيد داد.

اگر فقط قرار است که قسمت بالايی دندانه را تيز کنيد، در حين تيز کردن تيغ اره، بايد ماده بيشتری برداشته شود.
اين بدان معنی است که در عمر مفيد دندانه اره، دفعات کمتری قادر خواهيد بود که آن را تيز کنيد.
با اين حال، واضح است که ساييدن و برداشتن مواد تيغ اره بيش از حد نياز، مطلوب نخواهد بود.
با وجود اينکه اين کار تيغ اره تيزتری به دست خواهد داد، اما در عين حال منجر به کاهش تعداد دفعات تيز کردن آن نيز می شود.
همچنين اين امر می تواند منجر به زياد شدن شکاف برش نیز شود.

فاکتورهای ديگری که بر تيز کردن و تعويض دندانه اره تأثير می گذارد عبارتند از:

گونه هايی که قرار است بريده شوند، زبری، نرخ تغذيه توليد، درصد رطوبت و کمترين مقدار مورد نياز برای آزادی دندانه نسبت به بدنه تيغ اره.
اگر آزادی دندانه نسبت به بدنه تيغ اره کمتر از مقدار لازم باشد، اصطکاك به همراه تراشه ها و خاك اره، بدنه تيغ اره را گرم کرده و منجر به  سوختن آن می شود. منبع: ماهنامه صنایع چوب کاغذ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *