کاهش سرایت ویروس کرونا روی سطوح چوبی – با استفاده از چوب می توان به بهبود بهداشت بیمارستانها کمک کرد.

0
کاهش سرایت ویروس کرونا روی سطوح چوبی
کاهش سرایت ویروس کرونا روی سطوح چوبی

سطوح چوبی دو ویژگی بهداشتی دارند: برای مثال، چوب حتی در صورت کثیف بودن، باکتری ها را بهتر از شیشه از بین می برد. ویروس های کرونا نیز در مقایسه با اجسامی مانند پلاستیک، قابلیت سرایت و انتشار خود را با سرعت زیادی برروی سطح چوبی از دست می دهند.

در پروژه ای که در تابستان گذشته در دانشگاههای فنلاند شرقی و جیواسکایلا آغاز شد، قابلیت زنده مانی ویروس ها در سطوح چوبی ارزیابی گردید. به نظر می رسد که اولین آزمایش ها کاملا نشان می دهند که میزان سرایت ویروس های کرونا در سطح چوبی بسیار سریعتر از مواد دیگر مانند پلاستیک کاهش می یابد.

همچنین، به نظر می رسد که مقوا و کاغذ نیز عملکرد بهتری نسبت به پلاستیک ها در برابر ویروس های کرونا دارند؛ با این وجود، ویروس ها در آنها نسبت به چوب بیشتر زنده می مانند.

به گفته آنتی هاپالا، استادیار دانشگاه فنلاند شرقی: “این موضوع نشان می دهد که دلایل خوبی برای عدم استفاده از پول کاغذی در هنگام شیوع ویروس و برای حفظ بهداشت دست وجود دارد.”

پلاستیک نیز راه حل ایده آلی نیست. بنابراین هنگام پرداخت پول با کارت، بهترین روش، روشی است که در آن، نیازی به انتقال کارت از یک شخص به شخص دیگر نیست. حتی در این صورت نیز باید همیشه دستانتان را به محض برگشت به خانه بشویید.

ویروس کرونا از طریق سطوح نیز گسترش می یابد.

داده های مربوط به سرایت، در مورد احتمال عفونت، اطلاعی به ما منتقل نمی کنند.

هنوز هم محتمل ترین روش ابتلا به ویروس، به وسیلۀ هوا است. از بهار گذشته، یافته هایی منتشر شده اند که با توجه به آنها، ویروس های کرونا می توانند ساعت ها، روزها و حتی هفته ها در سطوح مختلف زنده بمانند.

هاپالا می گوید که به همین دلیل، لازم دیدیم بررسی کنیم که ویروس ها برای چه مدتی در سطوح و در شرایط مختلف، به صورت واگیردار باقی می مانند.

این پروژه، قابلیت زنده مانی و سرایت ویروس ها را برروی سطوح چوب و فرآورده های چوبی تیمارشده و تیمارنشده مقایسه می کند. همچنین، به بررسی مواد بسته بندی و فرآورده های کاغذی و نیز سطوح شیشه، سنگ، پلاستیک و منسوجات می پردازد.

هاپالا می گوید: “می توانیم بگوییم که در حال مطالعه تمام سطوحی هستیم که مردم در زندگی روزمره خود با آن ها در تماسند.” قابلیت سرایت در دوره های مختلف زمانی، درجه حرارت و رطوبت، مورد بررسی قرار می گیرند.

این پروژه تا پایان سال 2021 ادامه یافته و تا آن زمان امیدواریم که با آمدن یک یا چند واکسن، حداقل تا حدی در مبارزه با این بیماری پاندمی کنونی پیروز شویم. به همین دلیل، این پروژه قابلیت سرایت چندین ویروس دیگر را نیز بررسی می کند.

این مطالعه علاوه بر مطالعۀ دلیل پاندمی کنونی یعنی SARS-CoV-2، ویروس های کرونای MERS و HcoV و TGEV (ویروس کرونایی که خوک ها را آلوده می کند) را نیز بررسی می کند. به این ترتیب، امیدواریم که این مطالعه در صورت بروز پاندمی بعدی برایمان مفید باشد.

سطوح چوبی قدیمی می توانند قابلیت ضد باکتریایی خود را حفظ کنند.

ویروس ها در سطوح چوبی به خوبی رشد نمی کنند. این موضوع در مورد باکتری ها نیز صدق می کند. تینا وینیو کایلا در رساله دکترای خود در مرکز تحقیقات فنی VTT فنلاند مشخص کرد که مواد استخراجی موجود در چوب درون و چوب برون کاج اسکاتلندی ضد باکتری هستند.

تا حدی نیز نوئل نروژی از رشد چندین نوع باکتری بیماریزا مانند باکتری MRSA (استافیلوکوکوس اورئوس) جلوگیری می کند. اغلب، این باکتری موجب عفونت های بیمارستانی می شود.

با این وجود، هیچ یک از ترکیبات استخراجی به تنهایی قادر به توضیح اثر ضد باکتریایی نیستند.

وینیو کایلا می گوید: “این موضوع حداقل در مورد کاج و نوئل صدق می کند؛ یعنی دو گونه چوبی که من بیشتر آنها را می شناسم.” وینیو کایلا در ادامه می گوید که مشخص شده است به ویژه اسیدهای رزینی که هم در چوب برون و هم در چوب برون کاج و نوئل وجود دارند، ضد باکتری هستند.

مواد دیگری که ضد باکتری شناخته می شوند، اَسِتیلبنهای خاصی هستند که فقط در چوب درون کاج وجود دارند.

به گفته وینیو کایلا ترکیبات خاصی نیز اثر ضد باکتریایی را افزایش می دهند. بعضی از مواد نیز به طور متقابل می توانند اثر یکدیگر را تشدید کنند.

مطالعهPuhdas puu  (کلمه ای فنلاندی به معنای چوب تمیز) در دانشگاه علوم کاربردی جنوب شرقی فنلاند (XAMK) نشان داد که به نظر می رسد حتی چوب توس نیز ویژگی های ضد باکتریایی دارد.

با وجودی که توس از بسیاری جهات با کاج و نوئل متفاوت است و نیز مواد استخراجی موجود در آن با چوب کاج و نوئل تفاوت دارد، ولی خواص ضد باکتریایی در آن مشاهده شد.

به گفته مدیر پروژه، اولی پاجنن، مطالعه بیشتر ویژگی های چوب توس ارزشمند هستند؛ چراکه معمولا این چوب در ساخت مبلمان استفاده می شود و هیدروکربنهای فرار کمتری را نسبت به گونه های سوزنی برگ آزاد می کند.

یکی از مواد دیگر با خواص ضد باکتریایی، لیگنین است. برخلاف مواد استخراجی كه احتمالا در اثر شستشو يا تبخير از بين می روند يا به مواد ديگري تبديل می شوند، ليگنين ماده ای است که در محل خود باقي مي ماند.

وینیو کایلا می گوید: “بنابراین به احتمال زیاد حتی یک سطح چوبی قدیمی نیز ضد باکتری است؛ اما این موضوع که چوب های کهنه تر در مقایسه با یک سطح چوبی جدید چقدر در برابر باکتری مقاوم هستند، موردی است که باید بیشتر مطالعه کنیم.”

سطوح چوبی جدید هیدروکربنهای فراری را منتشر می کنند که باعث بوی چوب تازه نیز می شود. در غلظت های بالا نیز مشخص شده است که این هیدروکربنها بعضی از عوامل بیماری زای باکتریایی را از بین می برند.

آلودگی ارتباطی با میزان باکتری ندارد.

پروژه XAMK اثر تمیز کردن، آلودگی و تیمار سطحی را بر روی ویژگی های ضد باکتریایی چوب مطالعه کرد. مشخص شد که چوب های تیمار نشده، بسیار بهتر از شیشه یا چوبی که با واکس یا لاک الکل تیمار می شود، باکتری ها را از بین می برند.

در سنجش هایی که در پروژه XAMK انجام شد، تعداد کلونی های باکتریایی در سطوح شیشه ای در مقایسه با چوب درون کاج 7 برابر بود. بعد از دو ساعت، تعداد آنها کم شد؛ اما تفاوت هنوز به همان نسبت بود.

پس از 24 ساعت، تفاوت 3 برابر کمتر شد. اثر ضد باکتریایی برروی چوب های تیمار شده به طور معناداری ضعیف تر بود.

همچنین این مطالعه این موضوع را بررسی کرد که آیا یک سطح چوبی در فضاهایی که به سطح بالایی از بهداشت و تمیز شدن نیاز دارند نیز مناسب هست یا خیر. برای انجام این کار، تیم پژوهشی باید منظورش را از “تمیز بودن” تعریف می کرد.

به گفته پاجانن، “سه تعریف مطرح است: تعداد باکتری ها، میزان آلودگی و این موضوع که آیا سطح، تمیز به نظر می رسد یا خیر.”

اندازه گیری های میزان تمیز بودن سطح توسط شرکت طراحی و مشاوره رامبل فنلاند انجام شد. سطوح را با سس گوجه فرنگی آغشته و سپس تمیز کردند و این کار پنج بار پشت سر هم تکرار شد. آلودگی و باکتریهای آلی قبل و بعد از هر دوره لکه برداری و تمیزکاری اندازه گیری شدند.

مشخص شد که تیمارهای سطحی، چوب را تمیزتر می کنند؛ اما در عین حال، اثر ضد باکتریایی چوب را کمتر می کنند. از سوی دیگر، میزان آلودگی یا آلایندۀ مشخص شده، اثر ضد باکتریایی چوب تیمار نشده را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

پیجانن یادآور می شود که ارزیابی میزان تمیزی میکروبیولوژیکی چوب به لحاظ بصری کار دشواری است.

کاربرد چوب در بیمارستانها عملی است؛ هرچند، در هر جایی نمی توان از چوب استفاده کرد.

شاید چوب ماده خوبی برای تقویت بهداشت بیمارستان باشد. به گفته وینیو کایلا، انواع مختلفی از سطح در بیمارستان ها موجود هستند.

… تصور می کنم که تمام سطوح به صورت پیوسته یا مستمر تمیز نمی شوند. شاید چوب انتخاب خوبی برای سطوحی باشد که به ندرت لمس و شسته می شوند. وینیو کالیو اضافه می کند: من از چوب برای چیزی مانند دستگیره در استفاده نمی کنم. مس انتخاب من به عنوان دستگیره در خواهد بود.

احتمالا یکی از راه حل ها، پرداخت نهایی چوب باشد. این کار در عین حفظ خواص ضد باکتریایی، آلودگی را نیز دفع کند.

مطالعه پروژه XAMK از مواد اولیه صنعتی استفاده کرده است. این چوب توسط شرکت سایپاریلا، تولیدکننده محصولات ساختمانی عرضه شد. واکس و لاک الکل از مواد شیمیایی رایج صنعتی بودند.

باکتری های مورد مطالعه، از دو نوع بودند: باکتری خاک و باکتری دیگر که در پوست انسان وجود دارد.

در ادامه خواندن این مطالب به شما پیشنهاد می شود:
سطوح چوبی انتقال ویروس کرونا را کاهش می دهد
خانه بلوطی شکل – ویدئو
مقایسه چوب کاج و نوئل

تحریریه خوگرپلاس

نظر بدهید...

لطفا" نظر دهید
لطفا" نام خود را وارد کنید