نحوه پیچیدن و باز کردن تیغه اره نواری

0
تیغه اره نواری
تیغه اره نواری

پیچیدن و باز کردن تیغه اره نواری بارها و بارها موجب آسیب های جدی به دست و صورت افراد شده است. رعایت شیوه صحیح این کار از بروز لطمات جلوگیری می کند.

نحوه پیچیدن تیغه

همانند شکل تیغه اره را با کف دست بگیرید بنحویکه تیغه به سمت بیرون باشد. با یک پا تیغه را روی زمین نگهدارید. اگر کف کارگاه شما سیمانی و یا بتونی است، یک صفحه مسطح زیر پای خود قرار دهید تا تیغه های اره آسیب نبیند.

با یک حرکت تیغه را به سمت پایین فشار داده و مچ دستتان را بچرخانید.

همچنان تیغه را به سمت پایین فشار داده و همزمان بچرخانید.

هر سه حلقه ایجاد شده را با دست آزاد خود با هم محکم بگیرید.

تیغه پیچیده شده را با استفاده از یک گیره و یا نوار چسب ببندید.

نحوه باز کردن تیغه اره نواری

برای باز کردن تیغه پیچیده، ابتدا گیره یا نوار چسب را باز کرده و تیغه را دور از بدن بنحوی نگه دارید که دندانه های تیغه به سمت بیرون بوده و بآرامی حلقه های آن را از هم باز نمایید. دستانتان را پایین نگه دارید تا به صورتتان آسیبی نرسد.

دستانتان را از هم باز کنید تا حلقه ها از هم جدا شده و حلقه کامل شکل گیرد. در این مرحله خاصیت فنری تیغه ممکن است ضربه ای به دستان شما وارد کند.

اگر تیغ اره انتخاب شما است می توانید به سایت خوگرپلاس مراجعه کنید تا اطلاعات دقیق تری در این خصوص در اختیار شما قرار بگیرد.

نظر بدهید...

لطفا" نظر دهید
لطفا" نام خود را وارد کنید