نحوه نصب قالب های قرنیز

0
نحوه نصب قالب های قرنیز
نحوه نصب قالب های قرنیز

اگر در زمینه برش و نصب قالب تزئینی تازه کار هستید، قرنیز معمولا بهترین انتخاب برای شروع است.

قرنیز به راحتی نصب می شود؛ چراکه بر خلاف قالب تاجی که در محل اتصال دیوارها و سقف ها به صورت زاویه دار قرار می گیرد، در امتداد کفپوش بوده و به صورت صاف روی دیوار قرار می گیرد.

یک قرنیز می تواند دارای قالب یک تکه باشد، یا یک سطح یا لبه های مسطح یا پروفیل داشته باشد، یا می تواند قطعه ای سر هم شده باشد که از چند قطعه ساخته شده است (برای مثال قرنیز اصلی با لایه بالایی تزئینی مجزا در بالای قرنیز و یک لبه پایینی قرنیز اصلی در بخش پایین آن).

پس از تسلط بر توانایی برش و نصب قرنیز، نصب سایر قالب های فرم دار نسبتا آسان می شود؛ چراکه در آنها نیز از همین روش ها استفاده می شود.

قرنیزها باعث ایجاد هماهنگی تزئینی بین دیوارها و سطح کفپوش می شوند.

اتصالات قالب قرنیز

معمولا نصب قالب قرنیز به دو یا چند نوع برش متفاوت برای اتصالات گوشه ای مختلف نیاز دارد که در آنها قطعات با هم جفت می شوند.

در گوشه های داخلی که در آنها قالب در داخل گوشه های دیوار قرار می گیرد، می توانید قرنیز را تنها در صورتی که قالب به صورت صاف و بدون لبه پروفیل باشد، با گوشه های مربعی برش دهید.

اگر قالب، پروفیل دار یا الگودار باشد، باید از اتصال فارسی یا اتصال در هم جور استفاده کنید. یک اتصال فارسی با دو قطعه برش داده شده در زاویه 45 درجه ساخته شده است تا هر نیمه، زاویه 90 درجه را تشکیل دهد.

در یک اتصال درهم جور، مربع قطعه اول قالب بریده می شود؛ سپس شکل دهی یا جور کردن قطعه دوم با اره کمانی انجام می شود تا روبروی سطح الگوی قطعه اول قرار گیرد.

در یک اتصال در هم جور، یک قرنیز به صورت مربع در گوشه قرار می گیرد و با قطعه دومی که متناسب با اولین قطعه، برش داده شده است، یک مجموعه تشکیل می دهد.

در گوشه های خارجی که در آنها قالب در گوشه دیواره خارجی یا برجستگی قرار می گیرد، تقریبا همیشه به نظر می رسد که بهتر است از اتصال فارسی استفاده کنید. در این اتصال، هر دو قطعه قالب با زاویه 45 درجه بریده می شوند (مانند یک برش زاویه ای داخلی)؛ اما زاویه ها در جهت مخالف با اتصال فارسی گوشه داخلی بریده می شوند.

بهتر است گوشه های خارجی با اتصالات فارسی تنظیم شوند.

اگر طول دیوار از یک قرنیز تک قطعه بیشتر باشد، از یک اتصال روسری برای ایجاد جلوه یکپارچه به قطعات استفاده کنید. برای ساختن اتصال روسری، یک اتصال فارسی 30 یا 45 درجه را روی قطعه اول بِبُرید تا انتهای تخته به سمت دیوار، باریک شود.

سپس زاویه یکسانی را روی قطعه دوم برش دهید (در عین حال که اتصال فارسی در جهت مخالف قطعه اول قرار دارد) و قطعه دوم را روی قطعه اول قرار دهید.

معمولا اتصالات روسری کمتر از اتصالات سربه سر دیده می شوند؛ زیرا انقباض و انبساط طبیعی، شکاف های قابل مشاهده ای را بین قطعات قالب باز نمی کند.

بهترین ابزار برای برش قرنیز و قالب های مربوط به آن، اره فارسی بُر است؛ اما می توانید از یک تنگ فارسی بُر ارزان قیمت و یک اره دستی کوچک و محکم به نام اره قطع کن نیز استفاده کنید. اره قطع کن در شکافهای تنگ فارسی بُر قرار می گیرد تا برش های دقیقی را در زوایای 45 و 90 درجه ایجاد کند.

مواردی که به آنها نیاز دارید:

  • گل میخ یاب
  • مداد
  • متر اندازه گیری
  • اره فارسی بُر برقی و اره دستی
  • چکش یا تفنگ میخ
  • میخ های پرداخت
  • اره کمانی (اختیاری)
  • دستگاه میخران (اختیاری)

نحوه نصب قالب قرنیز

مرحله 1: موقعیت گل میخ های دیواری را علامت گذاری کنید.

برای پیدا کردن گل میخ های دیواری در منطقه نصب، از یک گل میخ یاب استفاده کنید. مرکز هر گل میخ را با یک خط کوتاه با مداد علامت گذاری کنید (درست بالای قسمتی که در آن، قسمت بالایی قرنیز هنگام نصب آن قرار می گیرد).

این علامت های مرجع به شما امکان می دهند که هنگام نصب قرنیز، محل قرارگیری گل میخ ها را ببینید.

مرحله 2: اولین قطعه قالب را برش بزنید.

برای اولین قطعه از قرنیز، فاصله بین دو دیوار متقابل را اندازه گیری کنید. اولین قطعه قالب را به طول اندازه گیری شده برش بزنید.

اگر در حال ساخت اتصالات گوشه ای فارسی هستید، هر دو انتهای قطعه را با زاویه 45 درجه برش دهید. اگر در حال ساخت اتصالات درهم جور هستید، انتهای آنها را به شکل مربع برش بزنید.

اگر طول دیوار نسبت به یک قطعه قالب قرنیز بلندتر است، نیاز به اتصال روسری در جایی دارید که این دو قطعه در مرکز به یکدیگر می رسند. از گوشه داخلی آغازین تا گوشه یک گل میخ نزدیک مرکز دیوار را اندازه گیری کنید؛ سپس حدود 4/1 اینچ به آن اضافه کنید.

مرحله 3: اولین قطعه را نصب کنید.

قرنیز برش خورده را در محل خود قرار دهید تا در مقابل کفپوش و محکم در گوشه های دیوار قرار بگیرد. با شروع از نزدیک مرکز طول تخته، قرنیز و درون مرکز گل میخ دیواری را با استفاده از یک تفنگ میخ یا یک چکش و میخ، میخ کوبی کنید.

میخی را نزدیک بالای قالب و یک میخ را در قسمت پایین آن بکوبید. احتمالا میخ پایین به جای گل میخ به صفحه پایین افقی دیوار وارد می شود.

به میخ کوبی قرنیز در هر گل میخ ادامه دهید و تا حدود 2 تا 3 فوت از انتهای تخته متوقف شوید. این کار باعث می شود که قسمت های انتهایی را به خوبی تنظیم کنید تا اتصالات گوشه ای یا روسری به خوبی با همدیگر متناسب شوند.

مرحله 4: قطعه دوم را ببرید و نصب کنید.

قطعه قرنیز دوم نیز با زاویه 45 درجه بریده می شود.

دومین قطعه از قرنیز را با استفاده از برش فارسی 45 درجه ای برای انتهای آن که با قطعه اول مطابقت دارد، اندازه بگیرید و برش دهید.

اگر در حال ساخت اتصالی در هم جور هستید، از یک اره کمانی برای برش در امتداد پروفیل قالب استفاده کنید؛ خط برش فارسی را دنبال کنید و در زاویه بین 30 تا 45 درجه، برش نهایی را با اره برای ایجاد لبه موج دار انجام دهید.

قطعه دوم قرنیز را در جای خود قرار دهید و دو قطعه را در محل اتصال ردیف کنید؛ سپس قطعه دوم را مانند قطعه اول به گل میخ ها و صفحه پایین میخ بزنید. میخ زنی اولین قرنیز را تا محل اتصال کامل کنید.

همین فرایند را تکرار کنید تا تخته های قرنیز باقیمانده را که در گوشه های داخلی قرار دارند، نصب کنید.

نکته

با استفاده از دستگاه میخران و چکش، سر میخ های پرداخت را کمی زیر سطح چوب قرار دهید تا ظاهری پرداخت شده داشته باشند.

مرحله 5: گوشه های بیرونی را تکمیل کنید.

گوشه های بیرونی نیز با اتصالات فارسی 45 درجه ساخته می شوند.

برای قرار دادن قطعات قرنیز در گوشه های خارجی، به جای اندازه گیری، قرنیز را در محل مشخص کنید. ابتدا برش گوشه داخلی یا اتصال روسری را ایجاد کنید؛ سپس قطعه را روی دیوار قرار دهید تا از گوشه خارجی امتداد یابد.

لبه بالایی قطعه را در جایی که گوشه دیوار را قطع می کند، علامت گذاری کنید.

این علامت، محل شروع برش زاویه ای را نشان می دهد که به آن نقطه کوتاه برش زاویه ای می گویند. قطعه را در زاویه 45 درجه برش دهید تا نقطه لبۀ بریده شده از گوشه دیوار امتداد یابد.

تخته جفتی قرنیز را با همان روش برش بزنید. هر دو قطعه جفت شونده را روی دیوار قرار دهید و متناسب بودن اتصال فارسی را در گوشه خارجی بررسی کنید. هر دو قطعه را در محل خود میخ بزنید؛ از گوشه خارجی شروع کنید و به سمت مخالف هر قطعه کار کنید.

مرحله 6: قالب های اضافی را نصب کنید.

اگر یک قالب تاجی تزئینی را اضافه می کنید، هر قطعه را با استفاده از همان روش های مورد استفاده برای قرنیز اصلی، برش دهید و متناسب کنید.

قالب تاجی را با میخ های کوچک پرداختی نصب کنید. به شیوه مناسبی، میخ ها را به قرنیز یا گل میخ های دیواری بکوبید.

لبه پایینی قرنیز پایه را با اتصالات فارسی در تمام گوشه ها نصب کنید.

لبه پایینی قرنیز پایه را با میخ های کوچک پرداختی نصب کنید. این قالب با زاویه نسبت به کفپوش یا بستر قرار می گیرد.

از آنجایی که این قالب به جای قرنیز به کفپوش میخ کوبی می شود، در صورت کوچک شدن قرنیز با تغییر رطوبت فصلی، لبه پایینی قرنیز حرکت نخواهد کرد و شکاف هایی را نشان نمی دهد.

اگر در جستجوی انواع پروفیل و مواد مصرفی هستید به منظور آشنایی با این محصولات، به سایت خوگرپلاس وارد شده و کالای مورد نظر خود را آنلاین و یا به صورت نقد خریداری نمایید.

در ادامه خواندن این مطالب به شما پیشنهاد می شود:
40 ابزار برتر نجاری – اره گرد بُر بازویی
40 ابزار برتر نجاری – کنشکاف و اره فارسی بر
40 ابزار برتر نجاری – اره فلکه

تحریریه خوگرپلاس

نظر بدهید...

لطفا" نظر دهید
لطفا" نام خود را وارد کنید