نحوه سیم کشی ساختمان

0
نحوه سیم کشی ساختمان
نحوه سیم کشی ساختمان

بسیاری از پروژه های نوسازی منزل، شما را ملزم به نصب کابل های الکتریکی جدید در داخل دیوارهای پرداخت شده می کند.

به این فرآیند، اغلب مارپیچی کردن یا ماهیگیری می گویند که دلیل خوبی دارد. معمولا کابل ها باید در اطراف فضاهای گل میخ و در سوراخ های قابندی ها، خم شوند، حرکت کنند و قرار بگیرند.

همچنین، معمولا کمی رمز و راز در مورد آنچه که درون آن حفره های دیواری تاریک وجود دارد، مطرح است.

دقیقا مانند ماهیگیری برای شام، بندکشی کابل ها در دیوارها، مستلزم صبوری و برآوردی از آنچه در زیر سطح قرار دارد، است.

معمولا چندین روش مختلف برای انواع نصب وجود دارد و باید قبل از شروع کردن به سوراخ کاری سطح دیوارها و قاب بندی ها، مدت زمانی را برای کشف معما صرف کنید.

سیم کشی ساختمان

برای سیم کشی ساختمان مسیر خود را برنامه ریزی کنید.

موقع نصب سیم کشی جدید در دیوارهای موجود، چالش اصلی، مسیریابی سیم کشی در فریم حائل است.

معمولا برای مسیریابی باید کارهایی را مانند سوراخکاری گل میخ های دیواری و یا صفحات دیوار بالایی یا پایینی، اعضای افقی در انتهای بالایی یا پایینی ناودانی ها انجام دهیم. بنابراین، اولین گام در برنامه ریزی مسیریابی شما این است که مشخص کنید کجا کادربندی شده است.

با استفاده از یک یابندۀ گل میخ تمام گل میخ های منطقه نصب را مشخص کنید.

پس از مشخص شدن قابندی، در مورد مناسب ترین روش برای دستیابی به تمام گل میخ ها یا صفحاتی که باید آن ها را سوراخ کنید، بیندیشید.

در بعضی از پروژه ها باید فقط یک یا دو سوراخ در دیوار خشک حفر کرد؛ اما اگر باید سوراخ های زیادی ایجاد کنید، برش یک نوار افقی بلند از دیوار خشک برای ایجاد یک مسیر سیم کشی آسان تر است.

وجود یک مسیر، دسترسی آسان به چندین گل میخ مجاور را فراهم می کند و وصله کردن یک نوار باریک و بلند، کار چندان بیشتری نسبت به وصله کردن چندین سوراخ کوچکتر نیست.

ایجاد سوراخ کوچک روی دیوار خشک یا سقف، این امکان را به شما می دهد که یک مسیر سیم کشی سطحی را برای عبور کابل NM جدید ایجاد کنید.

می توان یک مسیر سیم کشی را در وسط دیوار (یا تقریبا در ارتفاع پریز یا کلید برق؛ از هر کدام که راحت تر است) یا در قسمت پایین و نزدیک کفپوش و ترجیحا پشت قالب بیس بورد ایجاد کرد. اگر بیس بورد به اندازه کافی بلند باشد، شکاف هایی را که برای مسیر ایجاد می کنید، پنهان می کند.

گزینه دیگر، اجرای سیم کشی ساختمان از بین صفحات دیواری به سمت بالا یا پایین و زیر شیروانی یا زیرزمین هایی (یا فضاهای محدود) است که پرداخت نشده اند. در فضای پرداخت نشده می توانید سیم کشی را به صورت افقی اجرا کنید.

سپس به سمت پایین یا بالا به درون حفره گل میخ دیواری وارد شوید که در آن، پریزهای جدید، کلیدهای برق یا دستگاه دیگری را نصب خواهید کرد.

در هر صورت، به خاطر داشته باشید که از هر حفره ای که باید برای جعبه الکتریکی جدید ایجاد کنید، می توانید برای ایجاد حفره در قاب بندی و عبور دادن سیم کشی استفاده کنید.

اگر به یک مدار خروجی یا جعبه کلید برق یا پریز موجود ضربه می زنید، احتمالا باید جعبه قدیمی را برداشته و جعبه بازسازی شدۀ جدید را جایگزین کنید (این جعبه، جعبه کار قدیمی یا سابق نیز نامیده می شود. این بدان معنی است که سوراخ جعبه نیز برای دسترسی به دریل کاری باز خواهد شد).

در پروژه نمونه توصیف شده در بخش زیر فرض می شود که یک مدار از یک جعبه پریز موجود ادامه می یابد. اما اگر مدار کاملا جدیدی را اجرا کنید که در جعبه قطع کننده مدار اصلی خاتمه یابد، می توان از همین روش ها استفاده کرد.

موارد لازم:

 • آزمونگر ولتاژ بدون تماس
 • گل میخ یاب
 • مداد
 • پیچ گوشتی
 • تیغه اره گردبُر یا اره برقی
 • جعبه های الکتریکی بازسازی
 • متر اندازه گیری
 • اره دیوار خشک
 • تراز
 • نیرو محرکه دریل
 • مته دریل 8/7 اینچی
 • کابل الکتریکی نوع NM-B
 • سیم چین
 • گیره های کابل (در صورت لزوم)
 • صفحات محافظ کابل (در صورت لزوم)
 • پیچ های دیوار خشک
 • تدارکات تکمیل و رنگ آمیزی دیوار خشک (در صورت لزوم)
 • جالباسی
 • منگنه های کابل عایق بندی شده
 • چکش

نحوه اجرای کابل به صورت افقی دریک دیوار پرداخت شده

مرحله 1: برق را قطع کنید.

با بستن سوئیچ قطع کننده های جریان در جعبه تقسیم برق، برق تمام مدارهای الکتریکی موجود در منطقه نصب را خاموش کنید.

با کاربرد دستگاه آزمونگر ولتاژ بدون تماس، پریزها، کلیدها یا سایر دستگاه های موجود در هر مدار را برای تأیید خاموش بودن، آزمایش کنید.

مرحله 2: گل میخ های دیوار را علامت گذاری کنید.

از گل میخ یاب و مداد برای علامت گذاری هر دو لبه کناری هر گل میخ در منطقه استفاده کنید. مسیر سیم کشی خود را بر اساس مکان گل میخ ها و هر سوراخ جعبه موجود یا جدید، مشخص کنید.

مرحله 3: جعبه قدیمی را خارج کنید.

به روش مناسبی، پریز یا دستگاه دیگری را از جعبه ای که روی آن ضربه می زنید، خارج کنید. میخ ها یا قطعات نصب شده که جعبه را به گل میخ دیواری محکم می کنند، جدا کنید.

با استفاده از یک اره یا تیغ اره برقی، تیغه اره را بین لبه جعبه و دیوار خشک بکشید، جعبه را از دیوار بیرون بکشید و کابل های مدار را از جعبه خارج کنید.

مرحله 4: سوراخ های جعبه جدید را برش دهید.

هر یک از سوراخ های جدید را علامت گذاری کنید تا جعبه با نزدیکترین گل میخ دیواری، 1 اینچ فاصله داشته باشد. این کار، فضای لازم برای قطعات نصب جعبه بازسازی جهت چرخش در پشت دیوار خشک را فراهم می کند. طرح کلی جعبه را با اره دیوار خشک برش دهید.

مرحله 5: شیارهای داخلی را برش دهید.

جهت دسترسی به گل میخ های بین جعبه ها، سوراخ ها یا فرورفتگی های اضافی را در دیوار خشک علامت گذاری کرده و برش دهید.

اگر لازم است بین دو گل میخی را سوراخ کنید که نزدیک سوراخ های جعبه نیستند، می توانید شیار کوچکی را ایجاد کنید که از مرکز یک گل میخ تا مرکز گل میخ بعدی امتداد داشته باشد.

این کار به شما امکان می دهد که هر گل میخ را از دو طرف به طور مستقیم یا با زاویه سوراخ کنید.

مرکزیابی شیار، روی گل میخ ها برای نصب مجدد برش های دیوار خشک، تکیه گاهی را ایجاد می کند. جهت دسترسی به گل میخ های بیشتر، در صورت لزوم، شیار را بلندتر کنید. با یک تراز، برش ها را برای شیارها طوری مشخص کنید که لبه ها صاف بوده و عرض آنها تقریبا 2 اینچ باشد.

نکته: سوراخ ها و شیارها را برش دهید تا سیم کشی حدود 2 اینچ بالا یا پایین جعبه ها باشد. این کار، مشخص کردن مسیر را برای سیم کشی به هر جعبه آسان می کند.

مرحله 6: گل میخ ها را سوراخ کنید.

برای ایجاد یک سوراخ در هر گل میخ تا حد امکان با تمرکز بر گل میخ، از یک مته 7.8 اینچی استفاده کنید. در صورت لزوم از یک مته بلند برای رسیدن به گل میخ ها از سوراخ جعبه استفاده کنید.

مرحله 7: کابل را تغذیه کنید.

کابل برق جدید غیر فلزی را از سوراخ های گل میخ ها رد کنید. در صورت لزوم از سوراخ جعبه یا سوراخ های دسترسی یا فرورفتگی ها شروع کنید. به سوراخ ها برسید و موقع خارج شدن از سوراخ های قاب، کابل را بگیرید.

مرحله 8: جعبه ها را نصب کنید.

انتهای کابل را درون جعبه ها تغذیه کنید و هر کدام را با زبانه فنری داخلی جعبه یا گیره داخلی یا با افزودن گیره ای مجزا از نوع قفل محکم کنید. هر جعبه را با سوراخ آن تنظیم کنید و مطابق دستورالعمل کارخانۀ سازنده، آن را روی دیوار خشک محکم کنید.

شاید لازم باشد کابل را از میان گیره داخلی بکشید تا به محض قرار دادن جعبه شل شود. وقتی جعبه در محل نصب قرار می گیرد، کابل باید حداقل 6 اینچ از لبه جلوی جعبه امتداد داشته باشد.

جعبه های کار قدیمی یا جعبه های الکتریکی بازسازی دارای گوشه هایی هستند که پشت دیوار خشک، محکم می شوند تا در محل خود قرار بگیرند.

مرحله 9: دیوار را وصله بزنید.

در صورت لزوم، صفحات محافظ کابل فلزی را روی لبه های گل میخ نصب کنید (اگر سوراخ سیم کشی از آن لبه نزدیکتر از 4/1 اینچ باشد). این کار باعث می شود سیم کشی در آینده از تماس با پیچ یا میخ محافظت شود. این صفحات به راحتی در محل مناسب خود قرار می گیرند.

بخش های جدا شده دیوار خشک را دوباره نصب کنید (یا قطعات جدید را برش دهید) و آنها را با پیچ های دیوار خشک محکم کنید. با استفاده از نوار اتصالات و مواد، دیوار خشک را وصله بزنید. سپس آن قسمت را با آستری و رنگ مناسب، رنگ کنید.

نحوه اجرای کابل از یک زیرزمین یا زیر شیروانی

مرحله 1: صفحات را سوراخ کنید.

مراحل 1 تا 4 بالا را انجام دهید. برق را قطع کنید؛ گل میخ های دیواری را علامت گذاری کنید؛ جعبه های الکتریکی قدیمی را خارج کنید و در صورت لزوم، سوراخ های جعبه جدید را علامت گذاری کرده و برش دهید.

با اندازه گیری از جعبه موجود به گوشه دیواره نزدیک آن یا یک مجرا، لوله یا جزء دیگری که از فضای زندگی به زیرزمین یا اتاق زیر شیروانی منتقل می شود، محل قرارگیری گل میخ را مشخص کنید. با استفاده از یک مته بلند 7.8 اینچی، صفحه دیوار و مرکز تقریبی دهانه گل میخ را سوراخ کنید.

قبل از سوراخ کاری یک صفحه دیواره پایینی در زیرزمین، بستر زیرین را سوراخ کاری کنید. در اتاق زیر شیروانی، اگر کفپوش ها ناصاف باشند، احتمالا مجبور می شوید یک سوراخ کوچک دسترسی به کفپوش را حفر کنید تا به صفحه دیوار بالایی مجزا یا دوبل برسید.

سوراخ مشابهی را در هریک از محل قرارگیری گل میخ که در آن جعبه های جدید اضافه می کنید، ایجاد کنید.

مرحله 2: کابل را به اولین جعبه وارد کنید.

از زیرزمین یا اتاق زیر شیروانی شروع کرده و انتهای کابل برق غیر فلزی (NM) را در سوراخ دیواره صفحه و به داخل دهانه گل میخ تغذیه کنید. از یک نفر بخواهید که از سوراخ جعبه به داخل حفره برسد، انتهای کابل را بگیرید و آن را حدود 1 فوت به داخل اتاق بیرون بیاورید.

در روش دیگر، آن شخص می تواند از یک چنگک پوشش دار صاف و دارای انتهای قلابی برای گرفتن کابل داخل حفره استفاده کند.

نکته

برق کاران از ابزار خاصی به نام قیطان ماهیگیری (یک سیم سفت با یک پیچ قلاب دار روی قرقره) برای عبور دادن کابل از دیواره ها استفاده می کنند.

اگر قیطان ماهیگیری دارید، آن را درون حفره قرار داده و از سوراخ جعبه خارج کنید؛ سپس انتهای کابل NM را روی قلاب قیطان محکم کنید و قیطان را از داخل حفره به عقب بکشید؛ کابل را به همراه آن بکشید.

یک ابزار قیطان ماهیگیری، یک کابل فلزی انعطاف پذیر دارد که برای کشیدن کابل NM از درون حفره های دیواری و سقفی استفاده می شود.

مرحله 3: کابل و جعبه های باقیمانده را نصب کنید.

کابل را از فضای زیرزمین یا اتاق زیر شیروانی به محل جعبه بعدی باز کنید. کابل را ببرید – بخش زیادی را به صورت شل باقی بگذارید – و انتهای بریده شده را به حفره دیواره و سوراخ دیواره وارد کنید.

همان کاری را انجام دهید که با جعبه اول انجام دادید. اگر دیوار بالایی به موازات تیرچه زیر شیروانی یا زیرزمین قرار داشته باشد، این کابل در کنار یک تیرچه متصل می شود. اگر دیواره بالایی عمود بر تیرچه ها باشد، کابل باید در چندین تیرچه عبور کند.

زمانی که دیواره بالایی موازی با تیرچه قرار دارد، کابل را به دو طرف یک تیرچه با منگنه های کابل عایق بندی شده که فاصله آنها بیش از 1.2 4 فوت نیست، وصل کنید. اگر کابل از تیرچه عبور می کند، سوراخ های دسترسی را از وسط تیرچه ها حفر کرده و کابل را از سوراخ ها به محل جعبه بعدی رد کنید.

مرحله 8 بالا را انجام دهید تا هر کابل را در یک جعبه محکم کنید و جعبه ها را روی دیوار خشک نصب کنید.

برای آشنایی با فروشندگان و عرضه کنندگان انواع کالای ساختمانی، محصولات برق و روشنایی و کلید و پریز و مشاهده جزئیات محصولات به سایت خوگرپلاس وارد شوید.

تحریریه خوگرپلاس

نظر بدهید...

لطفا" نظر دهید
لطفا" نام خود را وارد کنید