نحوه برش کاشی های سقفی

0
نحوه برش کاشی های سقفی
نحوه برش کاشی های سقفی

می توان انواع کاشی های سقفی را با ابزار دستی اولیه برش داد. کاشی های آکوستیک و صفحات سبک وزن الیاف با تیغه موکت بُری برش داده می شوند.

کاشی های سقفی کاذب (سقف موقت) که شبیه دیوار خشک هستند، با چاقوی ابزار یا اره دیوار خشک بریده می شوند.

کاشی های سقفی فلزی با قیچی های آهن بُر بریده می شوند. این ابزارها کارآمدترین ابزارهای برش برای DIYerها (کسانی که کارهای فنی خانگی را خودشان انجام می دهند) و افراد حرفه ای هستند؛ اما چند روش ابزار قدرت نیز برای شرایط خاص وجود دارند.

در هر صورت، ابزارهای قدرت انتخابی هستند. داشتن یک گونیای قاب بندی یا یک گونیای T مخصوص دیوار خشک، مانند علامت گذاری کاشی های سقفی، جهت علامت گذاری کاشی های سقفی جهت برش، مفید است. همچنین کاربرد یک گونیا می تواند به مقیاس بندی و برش با تیغه کمک کند.

سقف های کاذب از پانل های آکوستیک استفاده می کنند که در یک چارچوب شبکه ای قرار می گیرند.

مواردی که به آنها نیاز دارید:

 • تکه های تخته لایه؛
 • متر اندازه گیری؛
 • مداد؛
 • دستکش؛
 • گونیای T یا گونیای قاب بندی؛
 • تیغه موکت بری؛
 • پرگار مدادی؛
 • ابزار چرخشی با مته چندمنظوره و هادی دایره ای؛
 • دریل قابل حمل؛
 • اره نوکی؛
 • چاقوی ابزار؛
 • اره دیوار خشک؛
 • نشانگر؛
 • قیچی آهن بُر؛
 • مته دریل 8/3 اینچی.

نحوه برش کاشی های آکوستیک

می توان کاشی های آکوستیک را برای کاربردهای سقف کاذب و نصب روی سطح، به راحتی با تیغه موکت بُری برش داد.

می توانید از یک چاقوی ابزار استاندارد استفاده کنید؛ اما تیغه موکت بری، برش های عمیق تر و تمیزتری ایجاد می کند.

ابزار و تیغه موکت بری، کاشی های آکوستیک را به راحتی برش می دهد.

مرحله 1: خط برش را مشخص کنید.

یک تکه تخته لایه یا مواد مشابه را روی سطح کارتان بگذارید تا سطح کار از چاقو محافظت شود. سطح رویی کاشی را رو به روی تخته لایه قرار دهید. سطح کاشی را اندازه بگیرید و در لبه های بالا و پایین کاشی یک علامت کم رنگ با مداد ایجاد کنید.

مرحله 2: کار برش را انجام دهید.

یک گونیای T یا گونیای قاب بندی را روی کاشی قرار دهید تا لبه آن با علامت ها هم تراز شود.

گونیا را با یک دست محکم بگیرید؛ سپس با تیغۀ موکت بری، کاشی را به دقت علامت گذاری کنید؛ تیغه موکت بری را در امتداد لبه گونیا حرکت دهید. برش را با یک یا دو عبور دیگر از روی علامت ها تکرار کنید تا زمانی که کاشی را کاملا بریده شود.

یک گونیای قاب بندی، راهنمای برش مناسبی برای کاشی های سقف است.

مرحله 3: یک برش دایره ای ایجاد کنید (در صورت نیاز)

می توانید با استفاده از تیغه موکت بری، ابزار چرخشی یا ارۀ نوکی، برش های مدور را در کاشی های سقفی ایجاد کنید. کارتان را با علامت گذاری مرکز سوراخ روی سطح کاشی شروع کنید.

برای استفاده از تیغه موکت بری لازم است به نکات زیر توجه کنید:

1. با استفاده از پرگار مدادی و چرخاندن پرگار در اطراف نقطه مرکزی مشخص شده، دایره ای به اندازه سوراخ مورد نظر رسم کنید.

2. با تیغه در امتداد دایره برش بزنید. با برش کم عمق شروع کنید و به تدریج عبور عمیق تری داشته باشید تا کاشی برش بخورد.

برای استفاده از ابزار چرخشی لازم است به نکات زیر توجه کنید:

1. یک مته برش چند منظوره نصب کنید و یک راهنمای دایره ای به اره وصل کنید.

2. راهنمای دایره ای را برای قطر سوراخ مورد نظر تنظیم کنید.

3. ابزار را به سمت عقب کج کنید و نقطه راهنمای دایره ای را با علامت مرکزی تراز کنید.

4. ابزار را روشن کنید؛ سپس آن را به دقت کج کنید تا تیغه، درون کاشی را بِبُرد. زمانی که ابزار به حالت عمودی قرار گرفت، ابزار را چرخانده و در اطراف نقطه مرکزی قرار دهید تا برش کامل شود.

ابزار چرخشی با راهنمای دایره ای، روش آسان و دقیقی را برای برش کاشی های سقفی ارائه می دهد.

برای استفاده از ارۀ نوکی به نکات زیر توجه کنید:

1. اندازه دلخواهی از ارۀ نوکی را به یک دریل قابل حمل وصل کنید.

2. مرکز ارۀ نوکی را در نقطه مرکزی مشخص شده قرار دهید و دریل را به حالت عمودی نگه دارید.

3. دریل را روشن کنید و اره را به داخل کاشی فشار دهید تا برش کامل شود.

نکته

یک کنشکاو یا شادولاین را با یک کاتر شادولاین (که یک ابزار ساده لبه دار با تیغه ای است که به عمق از پیش تعیین شده می رود)، روی کاشی های سقف برش دهید.

در روشی دیگر، با استفاده از یک تیغه موکت بری، یک برش عمودی با عمق جزئی را روی سطح کاشی ایجاد کنید. سپس یک برش عمودی- افقی را در امتداد لبه ایجاد کنید که با برش عمودی اولیه مطابقت داشته باشد.

کاتر شادولاین

نحوه برش کاشی های سقف کاذب (از نوع دیوار خشک)

کاشی های سقفی کاذب که از نوع آکوستیک نیستند، در اصل چیزی جز دیوار خشک با روکش وینیل نیستند. بنابراین آنها را دقیقا مانند دیوارهای خشک و با استفاده از یک گونیا و چاقوی ابزار برای برش های مستقیم و یک اره دیوار خشک (اره دُم موشی) برای سوراخ ها و منحنی ها، برش دهید.

مرحله 1: خط برش را علامت بزنید.

سطح رویی کاشی را بر روی سطح کار خود قرار دهید. سطح کاشی را اندازه بگیرید و در لبه های بالا و پایین کاشی یک علامت کمرنگ با مداد بزنید.

مرحله 2: مقیاس برش را مشخص کنید.

گونیای T یا قاب بندی را روی کاشی قرار دهید تا لبه آن با علامت گذاری ها هم تراز شود. گونیا را با یک دست محکم بگیرید. سپس با استفاده از چاقوی ابزار، یک مقیاس عمیق و منفرد را در امتداد لبه گونیا ایجاد کنید.

مرحله 3: برش را کامل کنید.

روش برش کاشی های سقفی برای هر کسی که با دیوار خشک کار کرده است، روش آشنایی خواهد بود.

1. کاشی را جابجا کنید تا خط مقیاس با لبه سطح کار همتراز شود و ضایعات از لبه آویزان شوند. خط مقیاس باید به سمت بالا باشد.

2. محکم روی ضایعات را فشار دهید تا کاشی در امتداد خط مقیاس قرار گیرد.

3. کاشی را روی لبه آن کج کنید؛ سپس کاغذ پشت کاشی را در امتداد شیار، برش دهید تا برش کامل شود.

4. کاشی را صاف بگذارید و در صورت لزوم، با نگه داشتن چاقو به موازات لبه، برآمدگی های مرکز کاشی دیوار خشک را در امتداد لبه برش دهید.

مرحله 4: یک برش دایره ای ایجاد کنید (در صورت نیاز)

برش های دایره ای را با اره دیوار خشک یا ابزار چرخشی ایجاد کنید. کار خود را با علامت گذاری مرکز سوراخ روی سطح کاشی شروع کنید.

برای استفاده از اره دیوار خشک به نکات زیر توجه کنید:

1. با استفاده از یک پرگار مدادی، دایره ای را به اندازه سوراخ مورد نظر رسم کنید و پرگار را در اطراف نقطه مرکزی مشخص شده بچرخانید.

2. نوک تیغه اره را در لبه دایره تنظیم کنید و به انتهای اره ضربه بزنید تا نوک اره را از داخل کاشی عبور داده و از طرف رویی برش دهید.

3. برای تکمیل برش، در امتداد خط دایره با اره برش بزنید.

برای استفاده از ابزار چرخشی: مراحل ابزار چرخشی را که در بخش بالا برای کاشی آکوستیک توضیح داده شد، دنبال کنید.

اره دیوار خشک به راحتی سوراخها را در کاشی های سقفی برش می زند.

نحوه برش کاشی های سقفی فلزی

کاشی های فلزی با قیچی های آهن بُر یا قیچی های هوانوردی به راحتی برش می خورند.

قیچی های “برش بلند”، سریعترین برشها را ایجاد می کنند؛ اما قیچی های استاندارد برش های ظریف تر را انجام می دهند. بهتر است از دستکش چرمی برای محافظت از دست در برابر لبه های تیز فلزی استفاده کنید.

مرحله 1: خط برش را علامت بزنید.

سطح زیرین کاشی را روی سطح کارتان قرار دهید.

سطح کاشی را اندازه بگیرید و با استفاده از یک نشانگر ثابت، در لبه های بالا و پایین کاشی یک علامت بگذارید. یک گونیای قاب بندی یا گونیای T را روی علامت ها قرار دهید و با استفاده از گونیا به عنوان راهنما، یک خط برش مستقیم با نشانگر رسم کنید.

مرحله 2: کاشی را برش دهید.

با استفاده از قیچی های آهن بُر، در امتداد خط مشخص شده، کار برش را انجام دهید. قطعه کار (قطعه ای که نگه می دارید) را با دست آزاد بگیرید و هنگام برش آن را به آرامی خم کنید تا قیچی ها در امتداد خط برش، بتوانند مستقیم بمانند.

قیچی های هوانوردی برش بلند، دارای فَکهای برش اضافی هستند و بهترین گزینه برای برش کاشی های فلزی سقف محسوب می شوند.

مرحله 3: یک برش دایره ای ایجاد کنید (در صورت نیاز)

وسط دایره را علامت بزنید؛ سپس دایره را به اندازه دلخواه و با استفاده از پرگار مدادی رسم کنید.

در صورت تمایل برای مشاهده بهتر در امتداد خط مداد، از یک نشانگر استفاده کنید. با استفاده از مته دریل 8/3 اینچی، یک سوراخ شروع کنندۀ 8/3 اینچی را در داخل طرح دایره ایجاد کنید. برش را با قیچی های آهن بُر کامل کنید؛ کار را از سوراخِ شروع کننده آغاز و آن را تمام کنید.

در ادامه خواندن این مطالب به شما پیشنهاد می شود:
سه نوع گروت مورد استفاده برای نصب کاشی
نحوه برش کاشی موزاییکی
چگونه کاشی های سرامیک را سوراخکاری کنیم؟

برای آشنایی با فروشندگان و عرضه کنندگان انواع کالای ساختمانی و کاشی و سرامیک و مشاهده جزییات محصولات به سایت خوگرپلاس وارد شوید.

تحریریه خوگرپلاس

نظر بدهید...

لطفا" نظر دهید
لطفا" نام خود را وارد کنید