اره نواری – اره فلکه – ‌Band Saw

0
اره نواری
اره نواری

معرفی اره نواری – اره فلکه

اره نواری – اره فلکه ، از اولین ماشین های عمومی صنایع چوب به شمار می رود که درسال ۱۷۲۵ میلادی در انگلستان ساخته شد و به تدریج به شکل امروزی تکمیل گردید.

این ماشین، در صنایع مختلف چوب بری و تبدیل گرده بینه های قطور به تراورس، الوار یا تخته استفاده می شود. انواع ماشین های اره نواری در کارگاه های بزرگ و کوچك، صنایع مبلمان و چوب بری ها کاربرد داشته و از آنها می توان برای برش های طولی، عرضی، ساخت اتصالات چوبی، برش های تحت زاویه و مورب نیز استفاده کرد.

انواع ماشین اره نواری و کاربرد آنها

ماشین های اره نواری با توجه به ساختاری که دارند به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

۱-ماشین های اره نواری افقی (اره رام)

این ماشین ها اغلب در کارخانه های چوب بری مورداستفاده قرار گرفته و دارای قطر فلکه ۱۰۰ سانتیمتر و بیشتر می باشد.

پهنای تیغ اره در این ماشین ها ممکن است به ۲۵ سانتیمتر هم برسد، که به این سبب، از آنها در کارخانه های چوب بری، تهیه تخته چندلا و روکش به منظور تبدیل گرده بینه های قطور به الوار یا سایر فرآورده های چوبی ماسیو استفاده می شود.

این اره ها با نام اره رام نیز شناخته می شوند.

۲-ماشینهای اره نواری عمودی

در این نوع ماشین ها معمولا قطر فلکه ها حداکثر به ۱۰۰ سانتیمتر می رسد، و کوچك ترین نوع آن، رومیزی است که در صنایع چوب، برای بریدن قطعات چوب های معرق مورد استفاده قرار می گیرد.

از ماشین های اره نواری عمودی، در تبدیل گرده بینه، الوار و تخته به ابعاد کوچك تر (ابعاد مورد مصرف) وهمچنین در ساخت انواع اتصالات چوبی و به طور کلی انواع برش های طولی، عرضی، زاویه دار وحتی قوس دار استفاده می شود.

ماشین های اره نواری، براساس قطر فلکه، در بازارعرضه می شوند؛ یعنی منظور از اره فلکه ۶۰، ماشین اره فلکه ای است که قطر فلکه آن، ۶۰ سانتیمتر می باشد.

متعلقات اره نواری – اره فلکه

 • بدنه
 • فلکه ها
 • بانداژ دور فلکه
 • حفاظ ها
 • صفحه
 • گونیا
 • تیغ اره
 • دستگاه هدایت تیغه­ اره نواری
 • ترمز فلکه پایین

تیغه ماشین اره نواری و انواع آن

تیغــه اره هــا را با توجــه به تنــوع گونه های چوبــی داخلی و وارداتی، و همچنین تفاوت زیاد بین نرمی و سختی آنها، می توان ازنظر فرم، گام دندانه و جنس، به چند گروه تقسیم بندی نمود.

انواع تیغه از نظر فرم دندانه

تنوع درفــرم دندانه تیغه اره، برای فراهم کردن شــرایطی اســت که تیغه اره بتوانــد به راحتی انواع چوب هــا را برش دهد. گونه ی چــوب در تعیین فرم دندانه بســیار مؤثراســت؛ در واقع برای برش چوب های سخت ازدندانه ی به فرم NU که مشخص کننده­ دندانه ی منقطع می باشــد، و بــرای برش چوب های نرم از دندانــه ی به فرم NV اســتفاده می گردد که مشــخص کننده دندانه های پشت ســرهم می باشد.

فرمهای دیگری که برای برش چوب های بین نرم وســخت مناسب هســتند، در شكل نشان داده شده است.

برای کاهش ســطح درگیری تیغه اره با چوب، دندانه ی تیغه اره را به چپ و راســت خم می کنند؛ که این عمل، باعث ازدیاد ضخامت تیغه اره در محل دندانه ها شــده و حرکت روان و بدون اصطكاك تمام سطح تیغه اره در چوب را فراهم می آورد.

مقــدار چپ و راســت تیغه اره، بــه نرمی و ســختی و مقدار رطوبت چوب بستگی دارد؛ به عبارت دیگر، برای چوب های نرم و مرطوب، مقدار چپ و راســت زیاد و برای چوب های ســخت وخشــك، مقدار آن باید کم باشد. زاویه دندانه نیز با توجه به نرمی و سختی چوب ساخته می شود.

تیغه، یكی از قســمت های مهم اره نواری – اره فلکه است كه كنترل دندانه های آن، قبل از شروع به كار و تیز كردن به موقع آن، از بروز حوادث جلوگیری كــرده و باعث افزایش  طول عمر اره می شــود.

استفاده از تیغه اره با دندانه های مناسب جهت برش چوب های مختلف، از جمله نكات مهمی اســت كه در هنگام كار باید رعایت كرد، زیــرا نتایج مطلوب زیر را در برخواهد داشت:

 • سطح برش خوب
 • افزایش طول عمر تیغه
 • افزایش راندمان كار
 • كاهش سر و صدا
 • جلوگیری از حوادث
 • افزایش فاصله ی تیز كردن اره

برای آشنایی با فروشندگان اره نواری و مشاهده جزییات محصولات به سایت خوگرپلاس وارد شوید.

تحریریه خوگرپلاس

نظر بدهید...

لطفا" نظر دهید
لطفا" نام خود را وارد کنید