تخته چند لایه


تخته چند لایه (Plywood) شامل فرآورده های لایه ای می شود که از لایه های چوبی و یا از قطعات چوبی به صورت ردیفی ساخته می شود.

تخته چند لایه

تخته های چند لایه دسته مهمی از فرآورده های لایه ای را تشکیل می دهند. این تخته ها از تعدادی لایه نازک چوبی که معمولا به تعداد فرد است، ترکیب یافته و به کمک چسب و تحت تاثیر فشار به یکدیگر متصل می شوند.

 

ویژگی های ساختار

در فرآیند ساخت این فرآورده، لایه ها به نحوی قرار می گیرند که راستای الیاف در دو لایه مجاور نسبت به یکدیگر، متقاطع بوده و یا زاویه ثابتی داشته باشند. لایه های تشکیل دهنده این تخته باید از نظر نوع گونه مصرفی، دانسیته (جرم واحد حجم)، میزان هم کشیدگی و واکشیدگی، جهت الیاف، ضخامت و همچنین رطوبت نسبت به لایه مرکزی آن قرینه باشند.

این ویژگی در ساختار تشکیل دهنده آن، امتیازات خاصی را به تخته لایه ها بخشیده و کاربرد آن ها را در زمینه های مختلف توسعه داده است. خواص یکسان تخته چند لایه در جهت های مختلف آن ناشی از همین ویژگی ساختار آن هاست. لایه های خارجی تخته لایه سطوح نمایی آن را تشکیل می دهند بنابراین باید کیفیت مطلوبی داشته و در انتخاب طرح و نقش آنها دقت نمود.

 

انواع تخته چند لایه

- تخته لایه معمولی: معمولا از حداقل سه لایه نازک چوبی ساخته می شود. تعداد لایه ها غالبا فرد است و راستای الیاف در دو لایه مجاور بصورت متقاطع است. در صورتی که تعداد لایه ها زوج باشد، دو لایه با جهت الیاف موازی در مرکز تخته لایه قرار می گیرد تا وضعیت قرینه در دو طرف لایه مرکزی آن حفظ شود.

- تخته لایه مرکب (تخته ردیفی): لایه مرکزی یا مغزی این تخته ها از قطعات کوچک و بهم چسبیده چوب طبیعی با ضخامت های بیشتر از 5 میلی متر تشکیل شده و دو طرف لایه مغزی را لایه های چوبی می پوشاند. راستای الیاف در این لایه ها نسبت به یکدیگر عمود است. جهت الیاف لایه های بیرونی نیز معمولا نسبت به الیاف قطعات چوب موجود در لایه مرکزی بحالت عمود قرار می گیرد.

کاربردها

تخته چند لایه مصارف گوناگونی مانند: استفاده در دیوارهای خارجی، کف ساختمان، تیرهای ساختمانی، ورق های اتصال در خرپاها، سقف های قوسی شکل، پوشش های سقف ساختمان، کابینت سازی، درسازی، پارتیشن، کفراژ، پالت و غیره دارد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .