پیستوله رنگ پاش


پیستوله رنگ پاش

پیستوله رنگ پاش یک ابزار دستی محسوب می شود که بمنظور پاشش رنگ بر روی قطعه کار مورد استفاده قرار می گیرد.

 

انواع پیستوله های رنگ

پیستوله های با مخزن پایین به پیستوله ایی اطلاق می شود که مخزن رنگ آن ها در قسمت پایین ابزار قرار می گیرد. مکانیسم کار به این شکل است که هوا از مجرای باریک پیستوله با فشار حرکت کرده و ایجاد مکش می کند. نیروی مکش با کمک فشار جوی که بر روی رنگ موجود در مخزن ایجاد می شود سبب خروج رنگ و اسپری آن می شود.  

  • پیستوله های مخزن بالا پیستوله های است که در آن ها مخزن رنگ در قسمت بالای ابزار قرار می گیرد. در این نوع پیستوله نیروی وزن ناشی از گرانش سبب حرکت رنگ به سمت مجرای پاشش می شود.  مجموع نیروی وزن و نیروی هوای فشرده داخل مخزن خروج رنگ و اسپری آن را بر روی سطح کار را سبب می شود.

به دلیل مکانسیم این رنگ پاش و استفاده کمتر از هوا در پاشش رنگ اتلاف رنگ در این مدل رنگ پاش کمتر از سیستم مخزن پایین است.

  • پیستوله هایی که با سیستم تحت فشار کار می کنند. در این نوع پیستوله ها حرکت رنگ توسط نیروی فشار هوا صورت می پذیرد و اسپری رنگ انجام می شود. بنابراین با استفاده از این مکانیسم امکان استفاده از رنگ های با غلظت بالا نیز استفاده کرد.

این نوع پیستوله ها در دو مدل مخرن جدا و مخزن چسبیده وجود دارد. در نوع مخزن جدا به دلیل سبکی پیستوله حرکت آن بسیار آزادانه و به راحتی انجام می شود و در نتیجه رنگ کاری آسان تر خواهد بود.

  • پیستوله هایی که دارای سیستم فشار کم هستند و در حجم زیاد یا HVLP قابل استفاده هستند. در این رنگ پاش ها با توجه به حجم زیاد رنگ مورد استفاده و فشار هوای کم، میزان افت رنگ کم است. بنابراین به هنگام عملیات اسپری، امکان تشکیل توده رنگ کمتر خواهد بود و مقدار رنگ بیشتری بر روی سطح کار می نشیند.
  • پیستوله هایی که بدون استفاده از هوای فشرده کار می کنند که به آن ها Airless نیز گفته می شود.  در این پیستوله ها رنگ درون مخزن توسط پمپ هیدرولیکی خارج از پیستوله تحت فشار قرار گرفته و اسپری می شود. به دلیل استفاده از پمپ هیدرولیکی در اسپری، ذرات رنگ با هوا ترکیب نمی شود بنابراین یک رنگ خالص و فاقد حباب بر روی قطعه کار قرار می گیرد و لایه رنگ ایجاد شده بر روی کار ضخیم تر است.
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .