در خرید و استفاده از” ترمووود” دقت کنید!

در سالهای اخیر در کشور استفاده از یک فرآورده چوبی با نام تجاری” ترمووود” در صنایع مختلف به ویژه صنعت ساختمان، پارک ها، فضای سبز و مبلمان شهری توسعه یافته است.