تعمیر سریع اشتباهات رخ داده در ساخت اتصالات چوبی

ارائه روش هایی مناسب برای پنهان کردن اشتباهاتی که غالبا در حین بریدن اتصالات بروز می کنند، از جمله نیازهای ضروری هر واحد درودگری شناخته می شود.

گجتی کاربردی برای ساخت اتصالات اریب

در حال حاضر با توجه به پیشرفت روزافزون فن آوری، استفاده از گجتهای کاربردی در هر رشته و صنعتی، بسیار پر طرفدار شده است. در میان تمامی این گجت های کاربردی برخی از آنها از قابلیت ایجاد اتصالات به صورت اریب برخوردار هستند. در ادامه به معرفی و چگونگی مکانیسم آن می پردازیم.