تعمیر سریع اشتباهات رخ داده در ساخت اتصالات چوبی

0
98
تعمیر سریع اشتباهات رخ داده در ساخت اتصالات چوبی
تعمیر سریع اشتباهات رخ داده در ساخت اتصالات چوبی

ارائه روش هایی مناسب برای پنهان کردن اشتباهاتی که غالبا در حین بریدن اتصالات بروز می کنند، از جمله نیازهای ضروری هر واحد درودگری شناخته می شود.

اگرچه این اشتباهات ممکن است بر ظاهر قطعه تاثیر چندانی نداشته باشند اما بر مقاومت آنها تاثیر گذاشته و ممکن است شما را ناگزیر سازد تا یک قطعه کاری باارزش را دور بیندازید.

خوشبختانه افراد فعال در این زمینه برای غلبه بر این مشکلات همواره راه حل هایی در آستین دارند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.

تعمیر سریع اشتباهات رخ داده در ساخت اتصالات چوبی


1- راه حل هایی برای اتصالات دم چلچله ای شکافدار

  • فاصله پرکن های باریک شونده و زاویه دار برای اتصالات دم چلچله ای میانی (وسط قطعه کار)


یک اشتباه رایج هنگام برش دستی اتصالات دم چلچله ای میانی، بریدن سمت نادرستی از خطوط برش ترسیم شده است که هنگام چسب کاری باعث به وجود آمدن یک شکاف کوچک اما قابل رویت بین گیره و دم اتصال دم چلچله ای می شود.

یک راه حل نتیجه بخش، پر کردن این شکاف با یک قطعه نازک از جنس گونه چوبی قطعه کار اصلی است.

برای حل این مشکل نخست شیار را پهن تر کنید، قطعه پرکننده را چسب کاری نموده و داخل شکاف قرار دهید.

سپس برای همسطح شدن و تراز شدن با قطعه کار اطراف آن را بتراشید (شکل های 2،1 و 3).

ظاهر بدنمای شکاف های کوچک در اتصالات دم چلچله ای در یک قفسه کابینت
شکل 1- شیار را عریض تر کنید. پر کردن شکاف های کوچک ممکن است کار دشواری باشد. با استفاده از یک اره مخصوص شیار را عریض تر کرده و برش آن را تا خط شروع گیره و دم اتصال دم چلچله ای ادامه دهید.
شکل 2- پرکننده را در محل شکاف قرار دهید.
قسمت پایینی نوار چوبی را در زاویه مناسبی که بتواند در شکاف عریض شده قرار گیرد، برش دهید. دقت کنید که جهت نقوش چوبی این نوار چوبی پرکننده هم جهت با نقوش چوبی قطعه ای باشد که بخش دم مربوط به اتصال دم چلچله روی آن قرار دارد.
شکل 3- برای هم سطح شدن، پرکننده را رنده کنید. بعد از خشک شدن چسب با استفاده از ی ابزار ظریف سطح قطعه پرکننده را تا هم سطح شدن با قطعه کار اصلی بتراشید.


یک پرکننده عریض برای اتصال چارچوب کام و زبانه متحرک (شل)

من هنگامی با این روش تعمیر آشنا شدم که در حال تهیه یک قفسه دیواری با استفاده از اتصالات دم چلچله ای بودم. همانند همیشه، برش های فرزکاری را با استفاده از قطعات آزمایشی انجام می دادم و سپس مناسب بودن آن را امتحان می کردم. اما پس از آنکه مسیرها و خطوط مربوط به زبانه های اتصالات دم چلچله ای را تعیین و برش دادم دریافتم که به اندازه خیلی کم و حدود 16 / 1 اینچ از خط برش خارج شده ام.

متاسفانه در کمال تعجب دیدم که اتصالات دیواره های قفسه به قدر کافی محکم نیستند. خوشبختانه با یک روش تعمیر آشنا شدم که هم ضخیم بوده و هم کار با آن راحت است.

من شکاف موجود را با قطعه ای از یک روکش پر کرده و سپس در راستای رویه اتصال دم چلچله ای آن را چسب کاری کردم.

سپس برای به دست آوردن یک اتصال محکم اتصال را مجددا برش دادم (شکلهای 4 و 5).


مشکل: اگر حفاظ میز فرزکاری به نحو صحیحی قرار نگرفته باشد یک شکاف بدنما روی اتصال کشویی دم چلچله ای ایجاد خواهد شد.

شکل 4- سریعا کار خود را آغاز کنید.


یک تکه روکش یا یک قطعه پرکننده ضخیمتر را به رویه اتصال دم چلچله ای بچسبانید. می توانید از گیره های دستی فنری و ی پوشش باری برای اطمینان از خوب بودن اتصال چسب در طول پهنای اتصال استفاده کنید.

 شکل 5- برش مجدد اتصال برای دستیابی به اتصالی کامل

مشکل: یک شکاف کاملا آشکار
دیدن این شکاف کوچک هنگام باز کردن دراوِر، یک نجار کهنه کار را بسیار عصبانی می کند.


* قطعه پرکننده باریک شونده برای اتصالات دم چلچله ای نیمه پیدا
(نیمه کور)


این نوع از پرکننده های باریک شونده روشی ساده برای ثابت کردن اتصالات دم چلچله ای نیمه پیدا (Half blind) هستند.
این نوع از اتصال زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که نجارها بخواهند رگه های انتهای چوب از قسمت جلویی اتصال دیده نشوند.


از قطعات پرکننده ای استفاده کنید که با رنگ و الگوی نقوش گیره های اتصال دم چلچله کاملا همخوانی داشته باشد.
این فیکس با فیکس اتصال دم چلچله ای میانی که قبلا در مورد آن بحث شد و در آن از یک قطعه پرکننده مسطح و مثلثی استفاده شده بود کمی متفاوت است.


از آنجاییکه هیچ راهی برای عریض کردن شکاف به یک شکل تمیز وجود ندارد و این شکاف توسط لبه جلویی دراور به دام انداخته می شود، با مخروطی کردن قطعه پرکننده می توان آن را به شکل گوه ای در آورد و آن را در داخل قطعه کار قرار داد.
با یک ضربه چکش به راحتی می توان آن را داخل کار قرار داد و سپس برای تراز شدن و هم سطح شدن با قطع کار آن را رنده کرد (شکلهای 6 و 7)

شکل 6- یک گوِه درست کنید.


یعنی قطعه پرکننده را به نحوی برش دهید که کمی پهن تر و ضخیم تر از شکاف باشد.
سپس اطراف و انتهای آن را با استفاده از یک تراش، کنوک تیز کنید و سطح تراز را بلاک کنید.

شکل 7- لبه قطعه پرکننده را چسب کاری کرده و آن را در محل مورد نظر قرار دهید (شکل سمت چپ)، اضافه چسب را با اره برداشته و بخش اتصال یافته را تا هم سطح شدن با قطعه کار کناره بری کنید (شکل راست)

2- هنگامی که اتصالات گوشه فارسی کاملا با هم مطابقت ندارند

به جای آزاد کردن گوشه ها، قسمت پشتی را آزاد کنید. کار بسیار آسانی است که بخش زیادی از یک انتها را بردارید اما اینکار باعث ایجاد شکافی کوچک می شود.

به جای آنکه یک قالب جدید درست کنید، می توانید قطعاتی را که در اختیار دارید تعمیر کنید. یک اتصال دهنده سبک را از رویه پشتی قالب عبور دهید (استفاده از یک رنده دستی هم در این مورد بسیار مفید خواهد بود).

این کار باعث طویل شدن فاصله بین گوشه های فارسی می شود و به شما امکان پر کردن شکاف را می دهد (شکل های 8 و 9)

مشکل: وجود گوشه باز


با بریدن بخش زیادی از یک اتصال گوشه فارسی شکاف نامناسبی ایجاد می شود.

شکل 8- رویه پشتی را بچسبانید


قسمت پشتی قالب را روی اتصال حرکت دهید و یک برش کم عمق ایجاد کنید.
از بلاک کننده های ضربه نیز استفاده کنید. اگر قالب برای یک عبور امن و راحت اتصال دهنده کوچک است، از یک رنده کوچک استفاده کنید.

شکل 9- اتصال گوشه فارسی سفت و محکم


جدا کردن بخشی از قسمت پشتی اتصال سبب نزدیک شدن دو طرف اتصال به یکدیگر می شود.

منبع : ماهنامه صنایع چوب، کاغذ ومبلمان

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here